5. ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА – ПРОДАЈА МОТОРНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА