ЈАВНА НАБАВКА ОП 03/20

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ББ ТЕРМ”
улица Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта

објављује:

ПОЗИВ ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА БР. ОП 03/20 – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Датум: 24.04.2020. год.

Република Србија
Oпштина Бајина Башта

Јавно предузеће „ББ Терм“

ЈАВНА НАБАВКА бр.  03/20
Април 2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

15.05.2020.год.

ОДГОВОР НА ПИТАЊА бр.1

 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  бр.1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр.1

 

05.06.2020.год.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

22.06.2020. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ