Удружење

ЈП
КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

О удружењу

Пословно удружење “Топлане Србије” основано је 4. априла 1997. године, на Скупштини одржаној у Краљеву. Оснивачки акт потписало је 14 топлана.

Удружење је основано ради унапређења међусобне сарадње, усаглашавања планова рада топлана, размене стручних искустава, усаглашавање цене грејања преко заједничких критеријума, заједничког наступа према министарствима, коморама, удружењима и другим институцијама.

Топлане су основале удружење и због међусобне помоћи у свим областима рада, организованог снабдевања енергентима и рационалног газдовања топлотном енергијом, афирмације значаја топлана у енергетском систему и стручног усавршавања.

До 2001. године удружење су чиниле топлане и јавна комунална предузећа, а од тада се, на основу исказаног интересовања, примају и предузећа чија делатност је везана за рад топлана. Ова предузећа су у својству придружених чланица.

Органи удружења су: Скупштина, Управни одбор и Директор.

Прве четири године седиште удружења је било у Краљеву, а од 2000-те је у Ужицу.

КОНТАКТ

ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ “ТОПЛАНЕ СРБИЈЕ”

Адреса:
31000 Ужице
Михајла Пупина бр.1
Тел/фаx:031/511 – 076
Интернет презентација: http://www.tops.rs
Електронска пошта: toplanesrbije@gmail.com