ЈАВНА НАБАВКА ОП 01/20

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ББ ТЕРМ”
улица Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта

објављује:

ПОЗИВ ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. ОП 01/20 – НАБАВКА МАЗУТА

Датум: 03.07.2020. год.

Република Србија
Oпштина Бајина Башта

Јавно предузеће „ББ Терм“

ЈАВНА НАБАВКА бр.  ОП 01/20
Јул 2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

28.08.2020. год.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

14.09.2020. год.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА