ЈАВНА НАБАВКА МВ бр. 03/20

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ББ ТЕРМ”
улица Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта

објављује:

ПОЗИВ ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БР. 03/20 – УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА БЕТОНСКОГ
СИГУРНОСНОГ СПРЕМИШТА, ПРЕУЗИМАЊА, ОДВОЖЕЊА И
УСКЛАДИШТЕЊА ОТПАДНОГ МАЗУТА ИЗ БЕТОНСКОГ БАЗЕНА

Датум: 28.02.2020. год.

Република Србија
Oпштина Бајина Башта

Јавно предузеће „ББ Терм“

ЈАВНА НАБАВКА  МВ бр. 03/20
Фебруар 2020. године

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

28.02.2020. год. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр.1

28.02.2020. год. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр.1

12.03.2020.год. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

20.03.2020.год. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ