ЈАВНА НАБАВКА ОП 02/20

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ББ ТЕРМ”
улица Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта

објављује:

ПОЗИВ ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. ОП 02/20 –  НАБАВКА МРКОГ УГЉА

Датум: 03.07.2020. год.

Република Србија
Oпштина Бајина Башта

Јавно предузеће „ББ Терм“

ЈАВНА НАБАВКА бр.  ОП 02/20
Јул 2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

17.07.2020. год.

ОДГОВОР НА ПИТАЊА бр. 1

22.07.2020. год.

ОДГОВОР НА ПИТАЊА бр. 2

27.07.2020. год.

ОДГОВОР НА ПИТАЊА бр. 3

30.07.2020. год.

ОДГОВОР НА ПИТАЊА бр. 4

28.08.2020. год.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

14.09.2020. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ