ЈАВНА НАБАВКА МВ бр. 01/19

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ББ ТЕРМ”
улица Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта

објављује:

ПОЗИВ ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БР. 01/19 – ПРЕВОЗ МАЗУТА

Датум: 11.12.2019. год.

Република Србија
Oпштина Бајина Башта

Јавно предузеће „ББ Терм“

ЈАВНА НАБАВКА  МВ бр. 01/19
Децембар 2019. године

 

Да преузмете конкурсну документацију кликните на: ПРЕВОЗ МАЗУТА 01/19

Да преузмете позив кликните на: ПОЗИВ 01/19

27.12.2019. год. Одлука о додели уговора: ПРЕУЗЕТИ

09.01.2020. год. Обавештење о закљученом уговору: ПРЕУЗЕТИ