ЈАВНА НАБАВКА ОП 04/19

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ББ ТЕРМ”
улица Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта

објављује:

ПОЗИВ ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА БР. ОП 04/19 – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Датум: 30.04.2019. год.

Република Србија
Oпштина Бајина Башта

Јавно предузеће „ББ Терм“

ЈАВНА НАБАВКА бр.  04/19
Април 2019. године

Да преузмете конкурсну документацију кликните на: ОП-04-19 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Да преузмете позив кликните на: ПОЗИВ ОП-04-19

 

06.05.2019. год.    Одговор на постављена питања бр. 1 – ПРЕУЗЕТИ
07.06.2019. год.    Одлука о додели уговора – ПРЕУЗЕТИ
24.06.2019. год.    Обавештење о закљученом уговору – ПРЕУЗЕТИ