ЈАВНА НАБАВКА ОП 02/18

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ББ ТЕРМ”
улица Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта

објављује:

ПОЗИВ ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. ОП 02/18 – ДОБРА – НАБАВКА УГЉА

Датум: 21.08.2018. год.

Република Србија
Oпштина Бајина Башта

Јавно предузеће „ББ Терм“

ЈАВНА НАБАВКА бр.  ОП 02/18
Август 2018. године

Да преузмете конкурсну документацију кликните на:НАБАВКА УГЉА 02/18

Да преузмете позив кликните на: ПОЗИВ 02/18

01.10.2018. год.

Преузмите: Одлуку о доделу уговора – угаљ