ЈАВНА НАБАВКА МВ бр. 01/17

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ББ ТЕРМ”
улица Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта

објављује:

ПОЗИВ ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БР. 01/17 – НАБАВКА КАЛОРИМЕТРА ДН 200

Датум: 21.08.2017. год.

Република Србија
Oпштина Бајина Башта

Јавно предузеће „ББ Терм“

ЈАВНА НАБАВКА  МВ бр. 01/17
Август 2017. године

 

Да преузмете конкурсну документацију кликните на: НАБАВКА КАЛОРИМЕТРА ДН 200

Да преузмете позив кликните на: ПОЗИВ ЈНМВ 01/17

22.08.2017. год.

Да преузмете обавештење о продужењу рока кликните на: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

Да преузмете прву измењену конкурсну документацију кликните на: НАБАВКА КАЛОРИМЕТРА ДН 200 (1)

01.09.2017. год.

Презумите: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

04.09.2017. год.

Преузмите: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. 01/17