ЈАВНА НАБАВКА БР. ОП 01/17

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ББ ТЕРМ”
улица Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта

објављује:

ПОЗИВ ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. ОП 01/17 – ДОБРА – НАБАВКА МАЗУТА

Датум: 16.08.2017. год.

Република Србија
Oпштина Бајина Башта

Јавно предузеће „ББ Терм“

ЈАВНА НАБАВКА бр.  ОП 01/17
Август 2017. године

 

Да преузмете конкурсну документацију кликните на: НАБАВКА МАЗУТА ОП 01/17

Да преузмете позив кликните на: ПОЗИВ ОП 01-17

 

22.09.2017. год.

Презумите: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН ОП 01/17 МАЗУТ

 

11.10.2017. год.

Презумите: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О 01/17