Home

 • 1970

  ТОПЛАНА ПОЧИЊЕ СА РАДОМ

  Топлана почиње са радом 1970. године у оквиру предузећа ЈКП "12Септембар". У почетку је имала два котла која су као погонско гориво користили угаљ. Након неколико сезона рада, у складу са прогресивним развојем града долази до преласка на мазут као гориво.

 • 1973

  ПРЕЛАЗАК НА МАЗУТ

  Након неколико сезона рада, у складу са прогресивним развојем града,1973. године долази до повећања капацитета и преласка са угља на мазут као енергент. Крајем 80-тих изградњом школа, вртића, и спортске хале, отвара се још једна котларница на угаљ.

 • 2000

  НОВО ПРЕДУЗЕЋЕ

  2000-те године настајањем новог предузећа ЈП "Дирекција за изградњу" топлана излази из ЈКП "12 Септембар" и прелази у новоосновано предузеће. У оквиру предузећа ЈП "Дирекција за изградњу" топлана послује наредних 10 година.

 • 2010

  ОСНИВАЊЕ ЈП "ББ ТЕРМ"

  Децецмбра 2010. године топлана се коначно издваја у самостално предузеће које послује по тржишним принципима. Нови назив је уједно и садашњи - Јавно Предузеће "ББ Терм" Бајина Башта.

<h4>У само једној години постојања,предузеће је успело да набави нова котловска постројења и примени савремена техничка решења која су допринела квалитетној и сигурној испоруци топлотне енергије.</h4>