4. ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА – ПРОДАЈА МОТОРНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ББ ТЕРМ”
улица Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта

оглашава:

ЧЕТВРТУ ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ – ПРОДАЈА МОТОРНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

Датум: 27.08.2020. год.

Република Србија
Oпштина Бајина Башта

Јавно предузеће „ББ Терм“

Август 2020. године

ЛИЦИТАЦИЈА ВОЗИЛА