Општинско веће општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 26. Фебруара 2016. године, разматрајући предлоге одборничких група Скупштине општине Бајина Башта у вези проблематике обрачуна и испоруке топлотне енергије, већином гласова донело је ЗАКЉУЧАК који можете преузети кликом на иконицу испод.

ЗАКЉУЧАК

1. МЕЊА СЕ Закључак Општинског већa 01 Број: 06-40/015 од 30. децембра 2015. године, којим је за период од 01.01.2016. године до 01.7.2016. године уведено мерење утрошка и обрачун топлотне енергије за потрошаче који нису извршили уградњу индивидуалних мерача топлотне енергије по метру квадратном грејне површине, тако што ћe се такав начин обрачуна применити ретроактивно, од 01. 7. 2015. rодине, а да, у складу са тим, ЈП “ББ ТЕРМ” Бајина Башта уплате потрошача за тај период, које прелазе износе обрачунате по овом закључку, третира као аконтационе;

2. Да се са применом Тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце почне од rрејне сезоне 2016/2017. године, до када ћe ЈП “ББ ТЕРМ” Бајина Башта, у сарадњи са општином Бајина Башта, ангажовати одговарајућy стручну организацију која ћe утврдити и предложити начин мерења утрошка и начин обрачуна утрошка топлотне енергије, имајући у виду специфичности и стање топловодне мреже на подручју општине Бајина Башта;

3. Да ЈП “ББ ТЕРМ” Бајина Башта помогне потрошачима, корисницима топлотне енергије, тако што ћe посредовати у изналажењу најповољнијег продавца индивидуалних мерача топлотне енергије, како би сви потрошачи топлотне енергије са подручја општине исте уградили до почетка грејне сезоне 20161/2017. године.

 

pdf_icon