ЈАВНА НАБАВКА МВ бр. 02/20

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ББ ТЕРМ”
улица Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта

објављује:

ПОЗИВ ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БР. 02/20 – НАБАВКА КОМЕРЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА КЛАСЕ N1 НА ЛИЗИНГ ОД ТРИ ГОДИНЕ

Датум: 23.01.2020. год.

Република Србија
Oпштина Бајина Башта

Јавно предузеће „ББ Терм“

ЈАВНА НАБАВКА  МВ бр. 02/20
Јануар 2020. године

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

06.02.2020. год. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

13.02.2020. год. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ