ЈАВНА НАБАВКА БР. O 1/16

На основу члана 55. ст. 1. тачка 2), члана 57. и члана 60. ст. 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015):

ЈП “ББ Терм” Бајина Башта објављује:

ПОЗИВ ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. О 01/16 – ДОБРА – НАБАВКА МАЗУТА

Датум: 02.08.2016. год.

Република Србија
Oпштина Бајина Башта

Јавно предузеће „ББ Терм“

ЈАВНА НАБАВКА бр.  О 01/16
Август 2016. године

Контактирајте нас уколико имате било каквих питања у вези са овом Јавном Набавком путем електронске поште

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.