ЈАВНА НАБАВКА БР. O 03/16

На основу члана 55. ст. 1. тачка 2), члана 57. и члана 60. ст. 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),

ЈП “ББ Терм” Бајина Башта објављује:

ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. О 03/16: НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Датум: 18.04.2016. год.

Република Србија
Oпштина Бајина Башта

Јавно предузеће „ББ Терм“

ЈАВНА НАБАВКА бр.  О 03/16
Април 2016. године

Контактирајте нас уколико имате било каквих питања у вези са овом Јавном Набавком путем електронске поште