ЈАВНА НАБАВКА БР. O 03/15

На основу члана 55. ст. 1. тачка 2. ,члана 57. и члана 60. ст.1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15):

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Датум: 07.05.2015. год.

Република Србија
Oпштина Бајина Башта

Јавно предузеће „ББ Терм“

ЈАВНА НАБАВКА бр.  O 03/15
Мај 2015. године

Контактирајте нас уколико имате било каквих питања у вези са овом Јавном Набавком путем електронске поште