ЈАВНА НАБАВКА БР. 06/14

Број: 844/14
Датум: 25.08.2014. год.

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 834/14 од 21.08.2014.године, ЈП „ББ Терм“ из Бајине Баште објављује:

ПОЗИВ за јавну набавку услуга:

Замена пужног транспортера за угаљ топловодног котла на чврсто гориво, производ ,,Топлота” Загреб, година проиводње 1986., снага 1,6 МW , фаб. број 1139.

Назив и ознака из општег речника: услуге поправке и одржавање котлова – 50531100.

Контактирајте нас уколико имате било каквих питања у вези са овом Јавном Набавком путем електронске поште