ЈАВНА НАБАВКА БР. 03/14

по Одлуци наручиоца бр. 1124/14 од 26.11.2014. године и јавном позиву објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.bbterm.rs дана 09.12.2014. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ТРАНСПОРТ МАЗУТА

Датум: 09.12.2013. год.
Република Србија
Oпштина Бајина Башта

Јавно предузеће „ББ Терм“

ЈАВНА НАБАВКА – ТРАНСПОРТ МАЗУТА ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2014/2015 ЗА ПОТРЕБЕ ЈП „ББ ТЕРМ“ ИЗ БАЈИНЕ БАШТЕ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/14
Децембар 2014. године

Контактирајте нас уколико имате било каквих питања у вези са овом Јавном Набавком путем електронске поште

ОБАВЕШТЕЊА