ЈАВНА НАБАВКА БР. 02/15

На основу члана 60. став 1.  Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 720/15 од 28.07.2015. године, ЈП „ББ  Терм“ из Бајине Баште објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈАВНА НАБАВКА МРКИ УГАЉ (ОРАХ)

Датум: 06.08.2015. год.

Република Србија
Oпштина Бајина Башта

Јавно предузеће „ББ Терм“

ЈАВНА НАБАВКА бр.  02/15 – НАБАВКА МРКОГ УГЉА (ОРАХ)
Август 2015. године

Контактирајте нас уколико имате било каквих питања у вези са овом Јавном Набавком путем електронске поште