ЈАВНА НАБАВКА БР. 02/14

Број: 772/14
Датум: 04.08.2014. год.

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 739/14 од 24.07.2014. године, ЈП „ББ Терм“ из Бајине Баште објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  За јавну набавку добра – мрки угаљ (орах)

Опис јавне набавке: мрки угаљ (орах) мокро сепарисан, гранулације 15-30 мм, доње топлотне вредности мин. 19.400 кј/кг, укупне влаге од 21 %м/м – 24 %м/м, садржај пепела од 7 %м/м – 9 %м/м, садржај укупног сумпора од 1,5 %м/м – 1,9 % м/м – 1.000 тона.

Ознака из општег речника 09111100

Поступак јавне набавке је поступак прикупљања понуда.

Контактирајте нас уколико имате било каквих питања у вези са овом Јавном Набавком путем електронске поште