ЈАВНА НАБАВКА БР. 02/14

Број: 785/14
Датум: 05.08.2014. год.

На основу чл. 39., 57. и 60. став 1. тачка2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр. 124/12),Јавно предузеће„ББ Терм“Бајина Башта, ул. КнезаМилана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта објављује:

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности –набавка услуга –сервисирање пумпи и електромотора

Број јавне набавке 02/14

Контактирајте нас уколико имате било каквих питања у вези са овом Јавном Набавком путем електронске поште

ОБАВЕШТЕЊА