ЈАВНА НАБАВКА БР. 01/16

На основу члана 55. ст. 1. тачка 2), члана 57. и члана 60. ст. 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015):

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ББ ТЕРМ”
улица Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта

објављује:

ПОЗИВ ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 01/16 – НАБАВКА КАЛОРИМЕТАРА ЗА ПОДСТАНИЦЕ

Датум: 19.08.2016. год.

Република Србија
Oпштина Бајина Башта

Јавно предузеће „ББ Терм“

ЈАВНА НАБАВКА бр.  01/16
Август 2016. године

Контактирајте нас уколико имате било каквих питања у вези са овом Јавном Набавком путем електронске поште