ЈАВНА НАБАВКА БР. 01/15

На основу члана 55. став.1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12) ЈП „ББ Терм“ из Бајине Баште објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – Уље за ложење средње С (мазут)

Број: 748/15
Датум: 06.08.2015. год.

Република Србија
Oпштина Бајина Башта

Јавно предузеће „ББ Терм“

ЈАВНА НАБАВКА – Уље за ложење средње С (мазут)

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/15
Август 2015. године

Контактирајте нас уколико имате било каквих питања у вези са овом Јавном Набавком путем електронске поште