2. ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА – ПРОДАЈА МОТОРНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ББ ТЕРМ”
улица Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта

оглашава:

ДРУГУ ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ – ПРОДАЈА МОТОРНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

Датум: 29.07.2020. год.

Република Србија
Oпштина Бајина Башта

Јавно предузеће „ББ Терм“

Јул 2020. године

ЛИЦИТАЦИЈА ВОЗИЛА