ЈАВНА НАБАВКА ОП 03/17

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ББ ТЕРМ”
улица Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта

објављује:

ПОЗИВ ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА БР. ОП 03/17 – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Датум: 24.04.2017. год.

Република Србија
Oпштина Бајина Башта

Јавно предузеће „ББ Терм“

ЈАВНА НАБАВКА бр.  03/17
Април 2017. године

Да преузмете конкурсну документацију кликните на: ОП-03-17 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Да преузмете позив кликните на: ПОЗИВ ОП-03-17