ЈАВНА НАБАВКА ОП 01/18

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ББ ТЕРМ”
улица Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта

објављује:

ПОЗИВ ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. ОП 01/18 – ДОБРА – НАБАВКА МАЗУТА

Датум: 21.08.2018. год.

Република Србија
Oпштина Бајина Башта

Јавно предузеће „ББ Терм“

ЈАВНА НАБАВКА бр.  ОП 01/18
Август 2018. године

Да преузмете конкурсну документацију кликните на:НАБАВКА МАЗУТА 01/18

Да преузмете позив кликните на: ПОЗИВ 01/18

 

27.08.2018. год.

Одговор на постављено питање бр. 1: ПРЕУЗЕТИ

18.09.2018. год.

Одговор на постављено питање бр. 2: ПРЕУЗЕТИ

01.10.2018. год.

Преузмите: Одлуку о доделу уговора – мазут