ЈАВНА НАБАВКА ОП 01/19

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ББ ТЕРМ”
улица Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта

објављује:

ПОЗИВ ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. ОП 01/19 – ДОБРА – НАБАВКА МАЗУТА

Датум: 26.07.2019. год.

Република Србија
Oпштина Бајина Башта

Јавно предузеће „ББ Терм“

ЈАВНА НАБАВКА бр.  ОП 01/19
Јул 2019. године

Да преузмете конкурсну документацију кликните на:НАБАВКА МАЗУТА 01/19

Да преузмете позив кликните на: ПОЗИВ 01/19

 

09.08.2019. год. Одговор на постављена питања бр. 1 – ПРЕУЗЕТИ

09.08.2019. год. Измена и допуна конкурсне документације бр. 1 – ПРЕУЗЕТИ

05.09.2019. год. Одлука о додели уговора – ПРЕУЗЕТИ

23.09.2019. год. Обавештење о закљученом уговору – ПРЕУЗЕТИ