ЈАВНА НАБАВКА МВ бр. 01/18

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ББ ТЕРМ”
улица Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта

објављује:

ПОЗИВ ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БР. 01/18 – ПРЕВОЗ МАЗУТА

Датум: 24.12.2018. год.

Република Србија
Oпштина Бајина Башта

Јавно предузеће „ББ Терм“

ЈАВНА НАБАВКА  МВ бр. 01/18
Децембар 2018. године

 

Да преузмете конкурсну документацију кликните на: ПРЕВОЗ МАЗУТА 01/18

Да преузмете позив кликните на: ПОЗИВ 01/18

 

26.12.2018. год.    Одговор на постављена питања бр. 1 – ПРЕУЗЕТИ

09.01.2019. год.    Одлука о доделу уговора –  ПРЕУЗЕТИ

16.01.2019. год.    Обавештење о закљученом уговору – ПРЕУЗЕТИ