Општинско веће општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 14.09.2017. године донело је:

Решење

Даје се сагласност да Правилник о условима за подношење и решавање захтева крајњег купца за обуставу испоруке топлотне енергије, који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузежа за производњу и испоруку топлотне енергије “ББ ТЕРМ” Бајина Башта, Одлуком број 503-5/17 од 22.06.2017. године.

 

Преузмите
Аутор: admin